رشته های ورزشی

تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در بخش برادران در رشته های ورزشی : کشتی آزاد، کشتی فرنگی، کوهنوردی، والیبال، دو ومیدانی، سنگنوردی، فوتبال، بسکتبال، شنا، کاراته ( کنترلی)‌، تکواندو، بدنسازی، ‌تنیس روی میز، جودو، بدمینتون، فوتسال، ووشو، شطرنج، ‌هندبال و رشته های کارکنان و اساتید در بخش برادران شامل : (تنیس روی میز، ووشو، تکواندو، کوهنوردی، فوتسال، والیبال، بدنسازی، بدمینتون) می باشد. در بخش خواهران رشته های ورزشی : والیبال، بسکتبال، شنا، کاراته (کنترلی)، شطرنج، فوتسال، هندبال، بدمینتون، تنیس روی میز، دوومیدانی، سنگنوردی است.